Công ty cho thuê tài chính là gì? Hoạt động của công ty CTTC

Công ty cho thuê tài chính (CTTC) cung cấp dịch vụ tín dụng trung và dài hạn cho doanh nghiệp, thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và thực hiện một số nghĩa vụ như giải ngân, thanh toán, làm việc với nhà cung cấp, làm thủ tục mua bảo hiểm,... Tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây!

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Công ty cho thuê tài chính được hiểu là tổ chức tín dụng phi ngân hàng và thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Công ty cho thuê tài chính ngân hàng hoạt động chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác để phục vụ kinh doanh, sản xuất.

Công ty thuê tài chính thuộc loại công ty tài chính chuyên ngành và có hoạt động chủ yếu là cho thuê tài chính. Trong đó:

 • Bên cho thuê tài chính (bên mua và cho thuê lại theo hình thức tài chính): Là công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện cho thuê tài chính.
 • Bên thuê tài chính (bên bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính): Là cá nhân hoặc pháp nhân có quốc tịch Việt Nam và đang hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của cá nhân.
 • Tài sản cho thuê tài chính: Là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải không thuộc danh mục cấm mua - bán - xuất - nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

công ty cho thuê tài chính cấp tín dụng trung và dài hạn

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có hoạt động cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật

Thị trường công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Hoạt động tín dụng của các tổ chức cho thuê tài chính chủ yếu là hoạt động cho thuê tài chính, nguồn vốn của công ty cho thuê tài chính gồm: Vốn và các quỹ, vốn huy động và nguồn vốn vay.

Trong đó, nguồn vốn vay chủ yếu là vay từ các tổ chức tín dụng khác cho nên tình hình nguồn vốn của công ty cho thuê tài chính luôn duy trì tăng trưởng qua từng năm.

Trong giai đoạn từ 2008 - 2009 có tốc độ tăng trưởng cao nhất : tăng 33,76% (2008) và tăng 11,91% (2009) chỉ tính riêng tại TPHCM.

Theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), thị trường công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam duy trì dư nợ 8.700 tỷ động chiếm 0.16% tổng dư nợ của tổ chức tín dụng.

Chi tiết nhất, năm 2012 dư nợ cho thuê tài chính tăng trưởng âm so với năm 2011, tuy nhiên đánh giá tổng qua chung so với năm 2008 hoạt động cho thuê tài chính của Công ty đã tăng 33,96% chỉ tính riêng tại TPHCM.

Đặc điểm công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính thường có những đặc điểm sau:

 • Hợp đồng được lập bởi công ty cho thuê tài chính và bên thuê vừa là hợp đồng cấp tín dụng thuê mua, vừa là dạng cho thuê tài sản. Vì bản chất tài sản vẫn thuộc về bên cho thuê trong thời hạn của hợp đồng cho thuê tài chính.
 • Nguồn vốn chủ yếu được dùng vào việc mua tài sản cho thuê.
 • Thời hạn cho thuê tài chính là trung hoặc dài hạn.
 • Công ty cho thuê tài chính giao toàn bộ trách nhiệm bảo dưỡng tài sản cho bên thuê trong thời hạn của hợp đồng.
 • Quy trình và hồ sơ cho thuê tài chính khá đơn giản, thực hiện nhanh chóng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn. 

đặc điểm công ty cho thuê tài chính

Đặc điểm công ty cho thuê tài chính

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính được cấp giấy phép thành lập và hoạt động khi đáp ứng một số các yêu cầu sau:

 • Có vốn điều lệ tối thiếu được cấp là 150 tỷ đồng.
 • Chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTTNHH), cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là cá nhân hoặc pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tài chính để tham gia góp vốn. (Theo khoản 1 đều 11 thông tư 30/2015/TT - NHNN về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức phi ngân hàng).
 • Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Có đề phương án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, các công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép khi chuẩn bị đủ các điều kiện thủ tục theo quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để xin Giấy đăng ký Kinh doanh (Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Điều lệ vốn, các giấy tờ cần thiết khác).

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh 

Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Vốn huy động của công ty cho thuê tài chính là bao nhiêu?

Nguồn vốn của công ty cho thuê tài chính sẽ xuất phát từ các nguồn như:

 • Vốn tự có, bao gồm vốn điều lệ, các quỹ và lợi nhuận chưa chia.
 • Vốn vay từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu và các giấy tờ có giá trị khác khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Công ty tài chính được phép mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp muốn mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Hoạt động chủ yếu của tổ chức tín dụng cho thuê tài chính bao gồm 3 hình thức chính, cụ thể như sau:

Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính

Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính bao gồm một số nghiệp vụ sau:

 • Nhận tiền gửi của các tổ chức.
 • Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu để huy động vốn của tổ chức.
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Được phép vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức cấp tái vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Hoạt động cho thuê tài chính.
 • Hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính.
 • Thực hiện một số hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 
 • Nắm rõ điều kiện cho thuê tài chính.

hoạt động ngân hàng cho thuê tài chính

Hoạt động ngân hàng cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính thường có 3 hình thức chính đó là cho thuê tài chính đối với tài sản mua trong nước, cho thuê tài chính đối với tài sản nhập khẩu, mua và cho thuê lại. 

Các đối tượng của hình thức cho thuê tài chính thông thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thi công công trình, y tế, vận tải hàng hóa, hành khách, in ấn bao bì, công nghiệp phụ trợ, cơ khí.

Bên cạnh đó, đối tượng của công ty cho thuê tài chính còn là các khách hàng cá nhân đang là chủ doanh nghiệp có nhu cầu đi thuê tài chính. 

Hình thức cho thuê tài chính đối với tài sản mua trong nước

Đây là hình thức mà công ty cho thuê tài chính sẽ đại diện mua tài sản từ một nhà cung cấp trong nước theo yêu cầu của bên thuê và đồng thời cho thuê lại tài sản đó nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đối với hình thức này, doanh nghiệp có thể tự liên hệ, tìm kiếm nhà cung cấp, thương lượng về giá, chính sách bảo hành, khuyến mãi, dịch vụ đi kèm,... Công ty cho thuê tài chính sẽ mua tài sản theo đúng yêu cầu và giữ nguyên các hạng mục mà doanh nghiệp đã thương lượng với nhà cung cấp. 

Doanh nghiệp sẽ được toàn quyền sử dụng tài sản, có nhiệm vụ giữ gìn, bảo dưỡng và thanh toán định kỳ hàng tháng/quý tiền thuê tài chính cho công ty cho thuê tài chính đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

Trong thời hạn hợp đồng cho thuê tài chính thì tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty cho thuê tài chính.

Hình thức cho thuê tài chính đối với tài sản nhập khẩu

Đây là hình thức mà công ty cho thuê tài chính sẽ đại diện doanh nghiệp mua tài sản từ một nhà cung cấp từ nước ngoài theo yêu cầu của bên thuê và đồng thời cho thuê lại chính tài sản đó.

Tổ chức tín dụng cho thuê tài chính sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện một số giấy tờ, thủ tục liên quan đến Hải quan, trong đó có tín dụng thư (L/C) nhằm cam kết cho nhà cung cấp nước ngoài sẽ được thanh toán đúng giá trị tài sản trong thời gian đã được thỏa thuận. 

Hiện nay, ACB Leasing là công ty cho thuê tài chính hàng đầu tại Việt Nam có hỗ trợ mở tín dụng thư (L/C) thông qua hệ thống hơn 500 chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu tài sản thuê cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ năng lực thực hiện nghiệp vụ này. 

Hình thức mua và thuê lại

Hình thức mua và cho thuê lại của công ty cho thuê tài chính nhằm mục đích cấp tín dụng trung và dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò vừa là bên thuê, vừa là bên cung cấp. Nghĩa là doanh nghiệp sẽ bán tài sản cho cty cho thuê tài chính, sau đó ký kết hợp đồng thuê tài chính với chính tài sản đó. 

Mở tài khoản công ty cho thuê tài chính

Tổ chức tín dụng cho thuê tài chính nhận tiền gửi từ các tổ chức phải có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

Tài khoản được phép mở tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng trong nước và cả ở nước ngoài. 

Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính

 • Tiếp nhận vốn ủy thác từ Chính phủ, tổ chức, cá nhân để phục vụ cho hoạt động cho thuê tài chính.
 • Công ty cho thuê tài chính phải tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi tiếp nhận vốn ủy thác.
 • Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.
 • Tiến hành mua, bán trái phiếu Chính phủ.
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 
 • Công ty cho thuê tài chính được phép làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư cho bên thuê tài chính. 

danh sách công ty cho thuê tài chính

Tiến hành mua, bán trái phiếu Chính phủ là một trong những hoạt động khác của công ty CTTC

Danh sách công ty cho thuê tài chính tốt nhất Việt Nam

Thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam đang ngày càng phát triển. Số lượng công ty cho thuê tài chính cũng ngày càng nhiều, với đa dạng loại hình như công ty trực thuộc Ngân hàng thương mại, công ty liên doanh, công ty trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và công ty có vốn điều lệ được đầu tư từ nước ngoài. 

Bảng danh sách các công ty cho thuê tài chính (Đến 31/12/2022)

STT  Tên công ty cho thuê tài chính  Địa chỉ  Số giấy phép ngày cấp  Vốn điều lệ
 1 Công ty cho thuê tài chính của ngân hàng Á Châu - ACB Leasing (Asia Commercial Bank Leasing Company Limited) Tầng 9 tòa nhà ACB Tower, số 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 06/GP-NHNN ngày 22/5/2007 500 tỷ đồng
 2 Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy (VINASHIN Finance Leasing Company Limited) Tầng 2, số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 79/GP-NHNN ngày 19/3/2008 300 tỷ đồng
 3 Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam (Kexim Vietnam Leasing Company) Tầng 9 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 72/GP-NHNN ngày 2/7/2018 1.085,311 tỷ đồng
 4 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam (Industrial and Commercial Bank of Vietnam Leasing Company Limited) 16 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội 04/GP-CTCTTC ngày 20/3/1998 1.000 tỷ đồng
 5 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tầng 20 tháp A, Vincom, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 33/GP-NHNN ngày 12/04/2017;
1761/GP-NHNN ngày 21/8/2017
895.6 tỷ đồng
 6 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB Leasing Company Limited) 25T1, N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 05/GP-CTCTTC 500 tỷ đồng
 7 Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing Limited Company) 230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 65a/GP-NHNN ngày 31/10/2017 300 tỷ đồng
 8 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Leasing Company Limited) P 902, Centre Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 117/GP-NHNN ngày 24/4/2008 580 tỷ đồng
 9 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease (Chailease International Leasing Company Limited) Phòng 2801-04 tầng 28, Sài Gòn Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 09/GP-NHNN ngày 09/10/2006 1.989,98 tỷ đồng
 10 Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank no.1 Leasing Company)  Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 06/GP-CTCTTC ngày 27/8/1998  200 tỷ đồng

Công ty cho thuê tài chính của ngân hàng Á Châu - ACB Leasing

ACB Leasing có tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu, đây là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được hỗ trợ 100% vốn trực tiếp từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Vốn điều lệ của công ty tính đến ngày 27/05/2021 là 500 tỷ VNĐ. 

Với 15 năm kinh nghiệm (thành lập từ tháng 7/2007), ACB Leasing đã trở thành một trong những công ty cho thuê tài chính uy tín và là một cái tên không mấy xa lạ trong thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Hiện nay, ACB Leasing có 2 trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội cùng 347 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước. 

ACB Leasing luôn không ngừng cải tiến, đa dạng hóa và mở rộng hệ thống khách hàng, đặc biệt là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao, đa dạng hóa kênh bán hàng và nhà cung cấp.

Ngoài ra, tại ACB Leasing còn có sản phẩm cho thuê tài chính chuyên biệt, có mối liên kết chặt chẽ với các nhà cung cấp phương tiện vận tải, máy móc - thiết bị, mua trả góp xe đầu kéo đáng tin cậy. 

ACB Leasing luôn cam kết phục vụ với niềm đam mê, sự nhiệt tình và sự chân thành, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

cty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính của Ngân hàng Á Châu - ACB Leasing

Trên đây là toàn bộ thông tin về tổ chức tín dụng và top các công ty cho thuê tài chính nổi bật nhất tại Việt Nam hiện nay.

Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động dựa trên quy định của pháp luật, đồng thời bị ràng buộc bởi các điều khoản, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả 2 bên. Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ cho thuê tài chính, hãy liên hệ ngay cho ACB Leasing để được tư vấn chi tiết nhất!