Hội nghị Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam lần IV

Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV nhằm bầu ban chấp hành, báo cáo về các chỉ tiêu, thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ III và lên kế hoạch, đường lối phát triển trong giai đoạn mới (2019 - 2022). 

Quy mô và chất lượng cho thuê tài chính trong những năm vừa qua

Theo báo cáo tại Đại hội lần thứ IV của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam, tình hình cho thuê tài chính tại Việt Nam trong nhiệm kỳ III đã có những biến chuyển rõ rệt và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Nhờ sự nỗ lực mạnh mẽ mà các công ty cho thuê tài chính hội viên đã đạt được nhiều kết quả, thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

  • Tính đến tháng 3/2018, tổng tài sản đạt 11.167.617 triệu đồng.
  • Vốn điều lệ đạt 2.995.627 triệu đồng.
  • Dư nợ đạt 9.630.788 triệu đồng.
  • Lãi trước thuế là 312.434 triệu đồng.

Điều này cho thấy chất lượng của các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam đang có chiều hướng đi lên và dần có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Nhờ sự nỗ lực hoạt động của các công ty tài chính mà nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup) đã có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, từ đó chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam trong nhiệm kỳ III chưa thực sự phổ biến do mạng lưới truyền thông thông tin trong xã hội vẫn chưa rộng rãi. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn còn e dè do chưa hiểu rõ về các lợi ích cũng như chính sách của cho thuê tài chính. Đó cũng chính là mục tiêu hoạt động được nhấn mạnh trong Đại hội lần thứ IV của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam lần này.

cac-cong-ty-cho-thu-tai-chinh-thanh-vien
Nhờ sự nỗ lực mạnh mẽ mà các công ty cho thuê tài chính hội viên đã đạt được nhiều kết quả

ACB Leasing tham dự hội nghị của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV

Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 - 2022) và có sự góp mặt của ACB Leasing - công ty cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu. 

Theo báo cáo tại Đại hội của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam về kết quả công tác nhiệm kỳ III (2014 - 2018), hoạt động chủ yếu của các công ty vẫn là cho thuê tài chính. Một số hoạt động kinh doanh bổ sung khác bao gồm cho vay vốn lưu động đối với bên thuê, cho thuê vận hành,... tuy nhiên còn rất hạn chế.

Nguyên nhân chính của việc hạn chế các hình thức kinh doanh khác tại công ty cho thuê tài chính là khả năng thu hồi nợ khó khăn vì các công ty cho thuê tài chính không phải là ngân hàng thương mại nên không thể kiểm soát được dòng tiền và tài khoản thanh toán của bên thuê. 

Bên cạnh đó, hình thức nhận tiền gửi của tổ chức và phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu để huy động vốn của các công ty tài chính còn khá hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như xã hội, công chúng chưa thực sự am hiểu về dịch vụ cho thuê tài chính do thông tin chưa được quảng bá sâu rộng. Vì vậy, nguồn vốn chủ yếu của các công ty cho thuê tài chính trong nhiệm kỳ III đều do ngân hàng mẹ cấp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Đại hội lần IV có phần bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội, sau đó Ban Chấp hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

hiep-hoi-cho-thue-tai-chinh-viet-nam
Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV

Ông Phạm Ngọc Long - Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính VietinBank đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam tại Đại hội Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019 - 2022). 

Bên cạnh việc bầu Ban chấp hành, Đại hội còn đưa ra các phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2019 - 2022). Hiệp hội Cho thuê tài chính tại Việt Nam chủ trương nghiên cứu, xây dựng phương án phát triển phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế. Đồng thời xây dựng “tiếng nói chung” thống nhất của Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam trong đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển ngành cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Đại hội cũng nhấn mạnh về việc thực hiện tốt vai trò, chức năng cầu nối, tham gia góp ý nhằm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Phối hợp chặt chẽ với các công ty cho thuê tài chính hội viên trong việc báo cáo, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Tổ chức công tác nghiên cứu về pháp luật và các nghiệp vụ nhằm hỗ trợ cho các công ty cho thuê tài chính hội viên, giúp điều hướng hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích pháp luật. 

Tích cực trong việc triển khai công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để ngày càng có nhiều người biết đến hoạt động cho thuê tài chính và lựa chọn sử dụng trong tương lai, nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

ra-mat-ban-chap-hanh-hiep-hoi-cho-thue-tai-chinh-viet-nam-nhiem-ky-iv-(1)

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam nhiệm kỳ IV

Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam là nơi để hỗ trợ và định hướng các đường lối chính sách, chiến lược hoạt động cho các công ty thành viên. Công ty cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu là một trong những thành viên năng nổ, tích cực nhất trong các hoạt động mở rộng kinh doanh trong ngành. ACB Leasing luôn đưa ra các sản phẩm cho thuê tài chính với mức tài trợ hấp dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Gọi ngay vào hotline để được tư vấn thêm về sản phẩm cho thuê tài chính, bán và tái thuê do ACB Leasing cung cấp!

>>>Xem thêm: Tài sản cố định thuê tài chính là gì?  Khái niệm cho thuê tài chính