Trụ sở chính

Ban Điều Hành

Trần Văn Tâm
Trần Văn Tâm

Tổng Giám Đốc

SĐT: 028 6290 5966

Mail: tamtv@acb.com.vn

Phòng kinh doanh

Phan Thanh Tâm
Phan Thanh Tâm

Giám Đốc QHKH

SĐT: 0905 331 516

Mail: tampt03@acb.com.vn

Phòng Phân Tích Tín Dụng & Quan Hệ Đối Tác

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng Phòng PTTD & QHĐT

SĐT: 0902065988

Mail: yennth@acb.com.vn

Trần Minh Thuấn
Trần Minh Thuấn

Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác

SĐT: 0932 436 918

Mail: thuantm@acb.com.vn

Phòng dịch vụ khách hàng

Trần Thanh Trúc
Trần Thanh Trúc

Trưởng phòng DỊch vụ khách hàng

SĐT: 0903789622

Mail: tructt@acb.com.vn