Cùng ACBL tạo dựng mối liên kết vững mạnh và cùng nhàu hỗ trợ cho các khách hàng đang có nhu cầu về tài sản và tài chính, hướng đến mục tiêu cùng có lợi cho cả 3 bên tham gia:


+ Khách hàng: Được hỗ trợ tài chính với các điều kiện ưu đãi và có tài sản sử dụng.


+ Nhà cung cấp: Tăng số lượng khách hàng và doanh số bán hàng.


+ ACBL: được tham gia hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng và đối tác

 
Lợi ích dành cho nhà cung cấp