ACB VÀ ACBL CUNG CẤP TOÀN DIỆN GIẢI PHÁP VỀ VỐN

DOANH NGHIỆP AN TÂM KINH DOANH KHÔNG CẦN BỎ VỐN LỚN TỪ ĐẦU

Dành cho khách hàng vay tại ACB và có nhu cầu thuê tài chính phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng, máy móc thiết bị tại ACBL.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TỐI ƯU VÀ TOÀN DIỆN CHO KHÁCH HÀNG CỦA ACB KHI THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ACBL

ACB phối hợp ACBL cung cấp giải pháp tài chính toàn diện giúp doanh nghiệp tiếp cận khoản vay với các ưu đãi đồng bộ và hấp dẫn.

Khách hàng vay tại ACB có nhu cầu thuê tài chính phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng, máy móc thiết bị tại ACBL sẽ được:

+ Áp dụng ưu đãi lãi suất cho thuê tài chính BẰNG với mức lãi suất cho vay ưu đãi trung dài hạn của ACB, mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ đồng bộ và tối ưu.

+ Tỷ lệ tài trợ tài sản cho thuê tài chính CAO, CẠNH TRANH trên thị trường.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khách hàng được ACB cho vay ngắn hạn, trung dài hạn (bao gồm tái tài trợ) và có nhu cầu thuê tài chính phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng, máy móc thiết bị tại ACBL.

THỜI GIAN THAM GIA

Từ ngày 27/03/2024 – 31/12/2024 hoặc đến khi hết hạn mức chương trình.

Xem thêm tại: https://acb.com.vn/doanh-nghiep-vay-von/acb-va-acbl-cung-cap-toan-dien-giai-phap-ve-von-cho-doanh-nghiep/