Hợp tác với nhà cung cấp

Mercedes

Mercedes

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Mercedes ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Chiết khấu trên giá bán tối đa: lên đến 6% giá trị xe 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

Sài Gòn Ford

Sài Gòn Ford

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Sài Gòn Ford: các dòng xe Ford Transit 16c LX 2019, Ford Transit 16c SVP 2019, Ford Transit 16c Luxury 2019 ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Tài trợ miễn phí tối đa: 100% thuế trước bạ 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

Thiết bị xây dựng vitrac

Thiết bị xây dựng vitrac

Thiết bị công nghiệp Weldcom

Thiết bị công nghiệp Weldcom