THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Hội thảo Hệ sinh thái số và việc phát triển bền vững cho ngành Cho Thuê Tài Chính ở Việt Nam.

Thị trường cho thuê tài chính còn nhiều tiềm năng phát triển vì tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc nhóm đầu thế giới, cả nước có gần 1 triệu doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh nhưng thị trường cho thuê tài chính vẫn phát triển ở mức khiêm tốn. Tính đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho thuê tài chính đạt khoảng 46.000 nghìn tỷ đồng, chiếm chưa đến 0,4% tổng dư nợ của nền kinh tế, số lượng khách hàng thuê chỉ khoản 15.000 khách hàng, chiếm 1,5%. Trong khi dư nợ cho thuê tài chính trên tổng dư nợ ở Mỹ là 22% và ở Trung Quốc là 18%.

Đặc biệt, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xanh, kinh tế tuần hoàn tạo cầu lớn về tín dụng trung dài hạn, trong khi giới hạn về tỷ lệ vốn ngắn hạn sang cho vay trung dài hạn của NHTM giảm về 30% mở ra cơ hội để cho thuê tài chính phát triển.

Link: Doanh nghiệp giảm áp lực vốn nhờ kết hợp vay và cho thuê tài chính. (Nguồn HTV – Đài Hà Nội)