Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay khá phổ biến, bao gồm cho vay kinh doanh có kỳ hạn, vay thấu chi và một số hình thức tài trợ thương mại như tài trợ hóa đơn, bao thanh toán, tín dụng thư, chuỗi cung ứng tài chính và tài trợ tài sản. Cùng ACB Leasing tìm hiểu rõ hơn về các hình thức cho vay đặc biệt này!

Vay truyền thống

Vay truyền thống là hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vay vốn ngân hàng phổ biến nhất từ trước đến nay, bao gồm vay kinh doanh có kỳ hạn và vay thấu chi. 

Vay kinh doanh có kỳ hạn

Hỗ trợ vay vốn kinh doanh có kỳ hạn là một hình thức vay ngân hàng chỉ được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định, với lãi suất cố định hoặc thả nổi (tùy thuộc vào quy định của ngân hàng tại thời điểm ký hợp đồng vay và thỏa thuận giữa hai bên).

Vay kinh doanh có kỳ hạn là một trong các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có các chỉ số tài chính mạnh trong một thời gian kinh doanh dài và đặc biệt là tại thời điểm đi vay. Vay kinh doanh có kỳ hạn yêu cầu doanh nghiệp cần vay vốn phải trả trước một khoản đáng kể để giảm số tiền phải thanh toán và tổng chi phí của khoản vay.

la-mot-trong-cac-hinh-thuc-cho-vay-doanh-nghiep-vua-va-nho

Vay kinh doanh có kỳ hạn là một trong các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường đi vay kinh doanh có kỳ hạn để chi trả cho việc mua máy móc, thiết bị phục vụ kinh doanh, sản xuất với thời hạn tùy thuộc vào giá trị hữu dụng của từng loại tài sản.

Khoản vay kinh doanh có kỳ hạn thường được tính lãi suất cho thuê tài chính cố định hoặc thả nổi dựa trên quy định của tổ chức cung cấp tín dụng tương ứng với thị trường tại thời điểm ký hợp đồng. Có nhiều gói vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và mỗi ngân hàng mỗi ngân hàng sẽ có chính sách hỗ trợ vay vốn khác nhau.

Khác với hình thức cho thuê tài chính, vay kinh doanh có kỳ hạn thường phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt và bắt buộc phải có tài sản thế chấp, nhằm giảm rủi ro vỡ nợ. 

Hiện nay, một số tổ chức cấp tín dụng và ngân hàng cũng đưa ra các chương trình cho vay có kỳ hạn theo từng tháng để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vận hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất. 

Thời hạn của các khoản vay có kỳ hạn thường được chia thành 3 loại chính sau:

 • Vay ngắn hạn: Dưới 1 năm và thường dành cho các doanh nghiệp cần nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Vay trung hạn: Từ 1 đến 5 năm và trả theo từng tháng/quý.
 • Vay dài hạn: Trên 5 năm, doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp và thanh toán hàng tháng/quý từ lợi nhuận và khấu hao thu được từ hoạt động kinh doanh. 

Vay thấu chi

Vay thấu chi cũng được xếp vào danh sách các hình thức hỗ trợ vay vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập phổ biến nhất hiện nay. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được tổ chức cấp tín dụng chấp thuận bằng văn bản cho phép chi tiêu vượt quá số dư thực tế trên tài khoản tiền gửi trong một khoảng thời gian ngắn (dưới 12 tháng). Lãi suất vay thấu chi thường khá cao, ở mức gấp 1.5 lần so với các hình thức vay khác.

vay-thau-chi-cung-duoc-xep-vao-danh-sach-hinh-thuc-vay-von-doi-voi-doanh-nghiep-vua-va-nho-pho-bien-nhat-hien-nay

Vay thấu chi cũng được xếp vào danh sách các hình thức vay vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến nhất hiện nay

Hạn mức thấu chi mà doanh nghiệp được cấp thường dựa trên cơ sở như sau:

 • Dựa trên dòng tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh được gửi về tài khoản thanh toán.
 • Số dư tiền gửi được tính theo tiền Việt Nam (VNĐ) hoặc ngoại tệ (tùy thuộc vào quy định của công ty cấp tín dụng).
 • Doanh nghiệp cần phải thế chấp tài sản đảm bảo để được vay thấu chi.

Điều kiện để được cấp tín dụng vay thấu chi:

 • Doanh nghiệp cần phải có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng.
 • Doanh nghiệp phải có tình hình tài chính rõ ràng, lành mạnh trong một thời gian dài.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tài khoản của doanh nghiệp có phát sinh về tiền kinh doanh mỗi tháng.

Tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại là một trong các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ khá phổ biến. Tổ chức cấp tín dụng sẽ đóng vai trò là bên trung gian thanh toán để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mua, nhập khẩu tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Tài trợ thương mại bao gồm rất nhiều sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm tài trợ hóa đơn, bao thanh toán, tín dụng thư, chuỗi cung ứng tài chính, tài trợ tài sản, cho thuê tài chính,... 

tai-tro-thuong-mai

Tài trợ thương mại là một trong các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ khá phổ biến

Tài trợ hóa đơn và bao thanh toán

Tài trợ hóa đơn thường được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng như một giải pháp cho các nhu cầu tài chính. Nhờ phương thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ này mà doanh nghiệp có thể sử dụng các hóa đơn chưa được thanh toán để được cấp tín dụng.

Tài trợ bao thanh toán cũng là hình thức cấp tín dụng thuê mua bởi các tổ chức tài chính, ngân hàng cho các doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng, tổ chức cấp tín dụng sẽ mua lại các khoản phát sinh từ hoạt động mua, bán hàng hóa. Quyền và nghĩa vụ của các bên được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng mua bán. Tổ chức cấp tín dụng sẽ đóng vai trò là bên bao thanh toán, tài trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp tiếp tục các hoạt động kinh doanh, sản xuất khi dòng tiền chưa được thu hồi kịp thời. 

Tín dụng thư

Tín dụng thư có tên quốc tế là Letter of Credit (L/C) và thường được dùng như một loại văn bản cam kết trong thanh toán tài sản, hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhà cung cấp tài sản, hàng hóa sẽ được bảo đảm thanh toán nếu có thể xuất trình đầy đủ các chứng từ phù hợp tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng theo quy định. 

Thanh toán thông qua thư tín dụng có thể hiểu đơn giản là một khoản tạm ứng của ngân hàng bỏ ra cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa hoặc nhà cung cấp xuất khẩu. 

Thư tín dụng chỉ có thể được lập bởi ngân hàng và các tổ chức cấp tín dụng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn nhập khẩu máy móc, phương tiện kinh doanh, sản xuất từ nước ngoài đều phải thông qua hình thức cho thuê này và cần có một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng đại diện thực hiện. 

tin-dung-thu

Tín dụng thư có tên quốc tế là Letter of Credit (L/C) và thường được dùng như một loại văn bản cam kết trong thanh toán tài sản, hàng hóa xuất nhập khẩu

Chuỗi cung ứng tài chính

Tài trợ chuỗi cung ứng tài chính là một trong các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ khá quan trọng, phổ biến hiện nay. Tài trợ chuỗi cung ứng tài chính giúp kết nối giữa bên bán, bên mua và công ty tài trợ tài chính. Sử dụng hình thức này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu phần nào các chi phí tài chính, đồng thời hỗ trợ cải thiện hiệu quả kinh doanh. 

Đây cũng là hình thức thuê tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hữu hiệu giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng “giải phóng” nguồn vốn lưu động đang bị “mắc kẹt” trong chuỗi cung ứng. 

Tài trợ chuỗi cung ứng tài chính không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn áp dụng cho các doanh nghiệp lớn. Các khoản tài trợ phổ biến nhất trong hình thức này có thể kể đến như các khoản vay, tài trợ đơn đặt hàng, bao thanh toán, chiết khấu hóa đơn,... 

Tài trợ chuỗi cung ứng cũng là hình thức cho vay để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh được đánh giá là an toàn, đem lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên tại mọi giao dịch kinh doanh và cả giao dịch xuất nhập khẩu. 

Cho thuê tài chính

Bên cạnh các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ kể trên thì hình thức cho thuê tài chính cũng đang được ưa chuộng và dần trở thành xu hướng tài chính trong kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. 
Cho thuê tài chính cũng là một khoản vay hay nói cách khác là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho thuê tài chính áp dụng cho các loại tài sản là động sản, bao gồm phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị phục vụ cho các mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. 

Cho thuê tài chính có giá trị tài trợ lên đến 90% giá trị định giá tài sản động sản đối với phương tiện xe, 85% giá trị định giá đối với máy móc, thiết bị. Về điều kiện cho thuê tài chính buộc phải đảm bảo 3 yếu tố: Thời gian hoạt động của doanh nghiệp, tình hình tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

Hiện nay, ACB Leasing - công ty cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu là một trong những công ty cho thuê tài chính hàng đầu với hàng trăm đối tượng cho thuê tài chính là khách hàng và đối tác cung cấp là các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. 

cho-thue-tai-chinh-cac-loai-dong-san-nhu-may-moc-thiet-bi-phuong-tien-van-chuyen

Cho thuê tài chính các loại động sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing tại đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline để được tư vấn chi tiết nhất!

>> Tìm hiểu: Hồ sơ và quy trình cho thuê tài chính tại ACB Leasing và danh sách công ty cho thuê tài chính

Bí quyết để sử dụng thành công các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khi có ý định sử dụng các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất thì doanh nghiệp nhất định phải tham khảo một số bí quyết quan trọng sau.

Phác thảo mục đích kinh doanh rõ ràng, chi tiết

Một trong những điều kiện để được xét duyệt các khoản vay đó chính là mục đích vay vốn, chiến lược sử dụng nguồn vốn được tài trợ trong tương lai có được rõ ràng, chi tiết và khả thi hay không. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện bước này trước khi quyết định tìm đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng.

Doanh nghiệp hãy liệt kê thật rõ ràng, chi tiết về mục đích cũng như nhu cầu, chẳng hạn như mua tài sản cố định (Tài sản đó là gì? Giá trị bao nhiêu? Thời gian khấu hao là bao lâu?,...), mở rộng kinh doanh hay giải quyết vấn đề thu mua nguyên vật liệu để đảm bảo tiến độ thanh toán. 

Ngoài ra, một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến chiến lược tăng trưởng, kế hoạch phát triển cũng cần được chuẩn bị chi tiết nhằm thể hiện cho ngân hàng hiểu rõ về mục đích sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp. 

Chứng minh khả năng trả nợ của doanh nghiệp

Khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp là một trong những điều kiện xét duyệt nguồn vốn quan trọng nhất. Các tổ chức tín dụng có thể sẽ xem xét đến nguồn tài sản hiện hữu để xác định xem doanh nghiệp có đủ khả năng để trả nợ trong tương lai hay không.

Các thông tin về dòng tiền cũng như cam kết trả nợ của doanh nghiệp cũng rất quan trọng với ngân hàng trong việc xét duyệt hồ sơ cho vay. Doanh nghiệp có dòng tiền thu vào càng mạnh thì khả năng thu hồi vốn càng nhanh và đồng thời chứng minh được khả năng quản lý các chi phí phát sinh ngoài dự kiến. 

Doanh nghiệp nên lập báo cáo tài chính cho tất cả các kỳ kinh doanh từ khi thành lập để ngân hàng có thể dựa vào đó để tính toán đến khả năng trả nợ trong tương lai.

Xây dựng lịch sử tín dụng tốt

Lịch sử tín dụng tốt đó là tại các lần vay trước, doanh nghiệp đã trả nợ vốn gốc và lãi đúng hạn mà không bị nợ quá hạn. Hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp hay một cá nhân nào đó luôn được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) và ngân hàng có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu này. 

Báo cáo thông tin tín dụng thường sẽ có một số thông tin sau:

 • Lịch sử toàn bộ các giao dịch tín dụng của doanh nghiệp.
 • Tình hình trả nợ của doanh nghiệp trong 12 tháng gần nhất.
 • Một số thông tin mặc định khác. 

xay-dung-lich-su-tin-dung-tot-la-bi-quyet-vay-von-thanh-cong

Xây dựng lịch sử tín dụng tốt là bí quyết vay vốn thành công

Tận dụng tài sản thế chấp nếu được yêu cầu

Đối với các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ hay doanh nghiệp lớn tài sản có thể thế chấp luôn là một khoản đảm bảo chắc chắn nhất để ngân hàng thu hồi được vốn trong tương lai. Các tài sản dùng để thế chấp cho các khoản vay, không bị tranh chấp. Các tài sản này thông thường là bất động sản, thiết bị, máy móc, nhà xưởng,...

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc kinh doanh trực tuyến đôi khi sẽ không đủ điều kiện hoặc không sở hữu tài sản cố định có giá trị lớn có thể thế chấp được thì hình thức cho thuê tài chính sẽ là lựa chọn tốt nhất.

ACB Leasing cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

ACB Leasing là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với hình thức cho thuê tài chính. Theo đó, ACB Leasing sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để thuê tài chính phương tiện vận chuyển, các thiết bị máy móc, phương tiện vận tải như máy in, máy hàn, xe công trình, container, xe khách,... để phục vụ cho mục đích sản xuất và kinh doanh. 

Bên cạnh đó, ACB Leasing còn hỗ trợ doanh nghiệp lập tín dụng thư để thực hiện các giao dịch mua máy móc, thiết bị từ các nhà cung cấp ở nước ngoài. 

Các khoản tài trợ mà ACB Leasing dành cho doanh nghiệp có thể lên đến 90% giá trị định giá đối với tài sản là xe, 85% giá trị định giá đối với tài sản là thiết bị, máy móc. 

Doanh nghiệp được phép tìm kiếm nhà cung cấp, thương lượng về giá và các dịch vụ đi kèm. ACB Leasing sẽ mua tài sản từ nhà cung cấp theo yêu cầu/lựa chọn của doanh nghiệp và đồng thời cho doanh nghiệp thuê lại để sử dụng. 

Doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền thuê định kỳ bao gồm gốc và lãi theo dư nợ giảm dần. Khi kết thúc thời hạn thuê tài chính (từ 13 tháng đến tối đa 84 tháng), doanh nghiệp sẽ được chuyển quyền sở hữu tài sản. 
Sự khác biệt lớn nhất của hình thức cho thuê tài chính với các khoản vay khác đó là doanh nghiệp không phải thế chấp tài sản, điều kiện để được tài trợ và lãi suất cũng rất linh hoạt, cạnh tranh. 

Thủ tục thuê tài chính đơn giản, nhanh chóng (ACB Leasing thường phản hồi sau 1 đến 3 ngày làm việc). 

acb-leasing-cho-vay-doanh-nghiep-vua-va-nho-duoi-hinh-thuc-cho-thue-tai-chinh

ACB Leasing cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới hình thức cho thuê tài chính

Có thể thấy, các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cho thuê tài chính đang là những giải pháp về tài chính tốt nhất, giúp doanh nghiệp có thể chủ động trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Cho thuê tài chính hay vay đầu tư còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới chủ động hơn, kịp thời nắm bắt các xu hướng sản xuất, kinh doanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành trên thị trường. Mọi thắc mắc về sản phẩm cho thuê tài chính tại ACB Leasing, xin vui lòng gọi đến hotline hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn chi tiết nhất!