Thư tín dụng là gì? Mối liên hệ với cho thuê tài chính

Thư tín dụng là gì? Thư tín dụng hiểu đơn giản là một hợp đồng tài chính giữa 3 bên bao gồm: tổ chức cấp tín dụng, khách hàng của tổ chức cấp tín dụng và người thụ hưởng. Tổ chức cấp tín dụng được chọn thường là ngân hàng hoặc công ty cho thuê tài chính có liên kết với người nhập khẩu. Thư tín dụng đảm bảo người thụ hưởng nhận đủ số thanh toán khi các điều kiện thỏa thuận đã được đáp ứng.

Thư tín dụng là gì?

Thư tín dụng (tiếng anh: Letter of Credit) là một dịch vụ được tổ chức cấp tín dụng cung cấp nhằm đảm bảo thanh toán số tiền như được ghi nhận trong thư cho người bán. Quá trình giao dịch được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của người mua về vấn đề vận chuyển hàng hóa, các điều kiện khác được quy định trong thư tín dụng và các tài liệu liên quan.

Khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa được diễn ra giữa người bán và bên thu mua, số tiền thanh toán từ người mua sẽ đến tay người bán. Tuy nhiên, bên xuất khẩu cần gửi đủ chứng từ xác nhận việc đáp ứng đủ các điều kiện được ghi nhận bên trong thư tín dụng. Sau đó, tổ chức cấp tín dụng sẽ đảm bảo việc tiền thanh toán được chuyển đến tài khoản người bán. 

Quy trình hoạt động của một thư tín dụng như sau:

1. Người mua và người bán đều có quyền lựa chọn tổ chức cấp tín dụng phát hành thư tín dụng.

2. Một tài khoản đặc biệt được mở tại tổ chức cấp tín dụng phát hành để thanh toán.

3. Người mua chuyển một số tiền như đã thỏa thuận trong thư tín dụng vào tài khoản đặc biệt đó.

4. Đơn hàng được xuất tại kho của người bán và vận chuyển đến với người mua.

Người mua gửi xác nhận chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho tổ chức cấp tín dụng và số tiền trong tài khoản đặc biệt sẽ được chuyển về tài khoản người bán. Ngược lại, nếu chứng từ cần thiết không được gửi về trong thời gian nhất định, số tiền sẽ được trả lại người mua.

 

thu-tin-dung-la-mot-chung-tu-dam-bao

Thư tín dụng là một chứng từ đảm bảo

Tầm quan trọng của thư tín dụng là gì?

 

Tầm quan trọng của thư tín dụng đối với người mua:

  • Loại bỏ rủi ro mất tiền nhưng không nhận được hàng cho nhà nhập khẩu.
  • Quá trình thanh toán xảy ra khi người bán hoàn thành tất cả nghĩa vụ theo thư tín dụng.
  • Người mua đảm bảo được quyền sở hữu hàng hóa trong thời gian ghi nhận trong thư tín dụng và các điều khoản liên quan.

Tầm quan trọng của thư tín dụng đối với người bán:

  • Đảm bảo thanh toán độc lập với bên mua hàng hóa dựa trên các nghĩa vụ trong thư tín dụng.
  • Số tiền thanh toán được gửi về tài khoản của bên thứ ba trước khi bàn giao hàng hóa nhằm tránh việc hàng được gửi đi nhưng không phát sinh thánh toán.
  • Khả năng thực hiện được các hợp đồng thương mại phức tạp.

Các loại thư tín dụng 

Hoạt động mua bán luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là các trường hợp thương mại quốc tế hoặc hai bên không quen thuộc nhau. Vì thế thư tín dụng là phương thức giảm rủi ro xuống thấp nhất. Khách hàng có thể tham khảo một số loại thư tín dụng dưới đây phù hợp với giao dịch sắp thực hiện.

Thư tín dụng thương mại

Thư tín dụng thương mại là loại hình tín dụng phổ biến và được dùng nhiều trong thương mại quốc tế.

Ngoài ra, nó còn được gọi bằng tín dụng chứng từ hoặc thư tín dụng xuất nhập khẩu. Tổ chức cấp tín dụng được xem là bên thứ ba sẽ giải ngân tiền khi tất cả điều kiện thỏa thuận được đáp ứng.

thu-tin-dung-thuong-mai-duoc-su-dung-pho-bien

Thư tín dụng thương mại được sử dụng phổ biến

Thư tín dụng trả chậm

Theo như thỏa thuận của thư tín dụng trả chậm, việc thanh toán cho người bán không được thực hiện khi các chứng từ có liên quan được gửi về tổ chức cấp tín dụng phát hành. Thay vào đó, người mua sẽ chi trả vào một khoảng thời gian sau đó như đã đề cập bên trong thư tín dụng. 

Tín dụng có thể hủy ngang/không hủy ngang

Thư tín dụng hủy ngang có thể bị tổ chức cấp tín dụng phát hành hủy bỏ hoặc sửa đổi dựa trên yêu cầu của khách hàng (thường là người mua) mà không cần có sự đồng ý của người thụ hưởng (thường là người bán). Loại hình thư tín dụng này bảo vệ tuyệt đối quyền lợi của một bên thực hiện giao dịch.  

Thư tín dụng không hủy ngang chỉ được thay đổi khi có sự đồng thuận từ tất cả các bên liên quan. Trên thị trường hiện nay, các thư tín dụng chủ yếu là loại tín dụng không hủy ngang. Nguyên nhân chính đến từ việc thư tín dụng hủy ngang không mang lại sự an toàn mà người thụ hưởng mong muốn. 

 

tin-dung-khong-huy-ngang-duoc-ua-chuong-hon

Tín dụng không hủy ngang được ưa chuộng hơn

Tín dụng đã xác nhận

Khi một thư tín dụng được xác nhận bằng việc một tổ chức cấp tín dụng (thường là tổ chức cấp tín dụng mà nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu tin tưởng) đảm bảo việc thanh toán được thực hiện. Ví dụ: Nhà xuất khẩu A không biết tổ chức cấp tín dụng phát hành do bên mua B lựa chọn, bên A sẽ không tin tưởng khoản tiền thanh toán sẽ đến nơi.

Do đó, bên A yêu cầu một tổ chức cấp tín dụng khác mình quen thuộc hơn để xác nhận thư tín dụng. Khi các điều kiện trong thư được đáp ứng nhưng tổ chức cấp tín dụng phát hành không thanh toán, tổ chức cấp tín dụng xác nhận sẽ phải trả số tiền đó cho bên A. 

Tín dụng giáp lưng

Các bên trung gian kết nối người xuất khẩu và người nhập khẩu thông qua thư tín dụng. Nhà nhập khẩu sẽ thanh toán cho người trung gian và họ tiếp tục chi trả cho nhà xuất khẩu. Người mua cuối cùng và người trung gian sử dụng thư tín dụng chính. Người cung cấp và người trung gian dựa trên thư này để mở một thư tín dụng mới có lợi cho giao dịch.

Tín dụng có thể chuyển nhượng

Thư tín dụng chuyển nhượng cho phép người bán có thể chuyển nhượng một phần của thư tín dụng cho một hoặc nhiều bên khác. Lợi thư tín dụng này đặc biệt có lợi trong những trường hợp người bán không phải là nhà sản xuất duy nhất của hàng hóa mà phải mua một số bộ phận từ bên thứ ba. 

Tín dụng quay vòng

Thư tín dụng quay vòng là lựa chọn hữu ích cho nhiều lần thanh toán, cụ thể khi nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu xuất hiện nhiều giao dịch nhưng không muốn nhận thư tín dụng mới. Loại tín dụng này cho phép các doanh nghiệp sử dụng duy nhất một thư tín dụng cho nhiều giao dịch đến khi nó hết hạn (thường khoảng 3 năm hoặc ít hơn).

 

tin-dung-quay-vong-phu-hop-voi-cac-giao-dich-lap-di-lap-lai

Tín dụng quay vòng phù hợp với các giao dịch lặp đi lặp lại

Mối liên hệ giữa thư tín dụng và cho thuê tài chính

Để xác định được mối quan hệ giữa thư tín dụng và cho thuê tài chính, khách hàng cần nắm vững định nghĩa cả hai. ACB Leasing đã thông tin chi tiết về thư tín dụng ở các phần trên, vậy cho thuê tài chính là gì? 

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trong trung và dài hạn thông qua việc cho thuê tài sản theo hợp đồng cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính (hay bên cho thuê) sử dụng vốn của mình để mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và cho họ sử dụng tài sản đó. Tuy nhiên, bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian sử dụng theo các điều kiện và điều khoản được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Trong các giao dịch B2B để đảm bảo bên thuê sẽ thanh toán toàn bộ số tiền như đã đồng ý trong giao dịch cho thuê mua thì thư tín dụng được sử dụng. Tổ chức tài chính có thẩm quyền phát hành thư tín dụng sẽ đại diện cho khách hàng của mình thanh toán số tiền ngay cả khi khách hàng của họ không có khả năng thanh toán.

Việc sử dụng thư tín dụng trong giao dịch cho thuê tài chính cũng đảm bảo người thuê nhận được tài sản từ bên cho thuê và đảm bảo đủ các vấn đề liên quan như đã thỏa thuận trong thư. Quá trình thanh toán hoàn toàn được thực hiện thông qua bên thứ ba phù hợp cho các giao dịch mà hai bên không có quá nhiều niềm tin vào nhau. 

Thư tín dụng giúp tăng độ an toàn cho giao dịch cho thuê tài sản

Thị trường tín dụng thuê mua hiện nay có rất nhiều công ty cho thuê tài chính đang hoạt động, vì thế việc lựa chọn công ty cho thuê tài chính uy tín và phù hợp trở nên khó khăn. ACB Leasing là một trong những công ty có số vốn 100% đến từ Ngân hàng Cổ phần Á Châu (ACB) sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng để khách hàng đặt niềm tin. Ngoài việc cung cấp đa dạng dịch vụ cho thuê phổ biến trên thị trường, chúng tôi còn có đội ngũ nhân viên tận tình tư vấn sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.

Thư tín dụng là gì? Đây là một chứng từ giúp đảm bảo lợi ích cho nhà xuất khẩu và nhập khẩu khi phát sinh giao dịch (thường là giao dịch quốc tế). Vì thế, các hoạt động cấp tín dụng (bao gồm cho thuê tài chính) có thể sử dụng thư tín dụng như một cách ngăn ngừa rủi ro xảy ra. Để hạn chế rủi ro trong giao dịch cho thuê tài chính, khách hàng hãy liên hệ với cho thuê tài chính của ngân hàng thương mại ACB Leasing - một trong những công ty cho thuê tài chính uy tín nhất hiện nay.