"Giải Pháp Tài Chính Tối Ưu"

Không Cần Tài Sản Đảm Bảo

Không Cần Tài Sản Đảm Bảo

Được Hưởng Các Chiết Khấu Và Các Chế Độ Bảo Hành, Ưu Đãi Đặc Biệt Từ Nhà Cung Cấp

Được Hưởng Các Chiết Khấu Và Các Chế Độ Bảo Hành, Ưu Đãi Đặc Biệt Từ Nhà Cung Cấp

Dễ Dàng Tái Cơ Cấu Nguồn Vốn Kinh Doanh

Dễ Dàng Tái Cơ Cấu Nguồn Vốn Kinh Doanh

Tỉ Lệ Tài Trợ Cao

Tỉ Lệ Tài Trợ Cao

Tỉ lệ tài trợ dành cho khách hàng khi thuê tài chính tại ACB Leasing:

Đối với các sản phẩm Xe

+ Tối đa lên đến 90% đối với khách hàng mới*

+ Lên đến 95% đối với khách hàng đã từng hợp tác với ACB Leasing*

Đối với Máy móc và Thiết bị

+ Tối đa lên đến 85% đối với khách hàng mới*

+ Lên đến 90% đối với khách hàng đã từng hợp tác với ACB Leasing*

(*): Áp dụng đối với một số dòng sản phẩm xe và máy móc thiết bị theo chính sách của ACB Leasing theo từng thời kỳ

Hồ Sơ Thủ Tục Đơn Giản, Nhanh Chóng

Hồ Sơ Thủ Tục Đơn Giản, Nhanh Chóng

Không cần giấy tờ phê duyệt đầu tư mới tài sản, tránh được các thủ tục rườm rà trong quy định, quy trình của cơ quan quản lý về việc doanh nghiệp tự đầu tư mua sắm tài sản.

ACB Leasing giải quyết và phản hồi trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ khách hàng.

Nhân viên của ACB Leasing luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn về bộ hồ sơ thuê tài chính cũng như các giấy tờ có liên quan khác như mở LC hải quan, bảo hiểm,...