Hợp đồng cho thuê tài chính là gì? - ACB Leasing

Hợp đồng cho thuê tài chính bao gồm các điều khoản về thời hạn cho thuê, lãi suất, mức vay,... và nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý tốt nhất. Hợp đồng cho thuê tài chính không thể hủy ngang, được ký giữa doanh nghiệp và công ty cho thuê tài chính đối với tài sản cho thuê.

Hợp đồng cho thuê tài chính là gì?

hop-dong-cho-thue-tai-chinh-giup-dam-bao-cac-cam-ket-va-nghia-vu-ma-cac-ben-lien-quan-phai-thuc-hien

Hợp đồng cho thuê tài chính giúp đảm bảo các cam kết đã thỏa thuận và nghĩa vụ mà các bên liên quan phải thực hiện

Hợp đồng cho thuê tài chính là một giao kết quan trọng giữa công ty cho thuê tài chính và doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có nhu cầu đi thuê tài chính các thiết bị, máy móc để phục vụ kinh doanh, sản xuất. Hợp đồng tài chính giúp đảm bảo các cam kết về quyền và nghĩa vụ mà doanh nghiệp và công ty cho thuê tài chính được hưởng cũng như phải thực hiện. 

>> Tìm hiểu: Các hình thức cho thuê tài chính tại ACB Leasing  quy định về cho thuê tài chính.

Điều kiện của hợp đồng cho thuê tài chính

Để hợp đồng cho thuê có hiệu lực thì doanh nghiệp và công ty cho thuê tài chính cần quan tâm đến một số điều kiện sau:

 • Hợp đồng thuê tài chính phải được soạn thảo dưới hình thức là văn bản.
 • Các bên tham gia trong hợp đồng thuê tài chính phải cam kết không được hủy ngang toàn bộ hợp đồng.
 • Hợp đồng thuê tài chính hợp lệ phải có đầy đủ các yếu tố được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời phải tuân thủ theo chuẩn đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn.
 • Hợp đồng thuê tài chính bắt buộc phải có hiệu lực từ ngày mà 2 bên đã thỏa thuận cùng đồng ý và được ghi rõ trong hợp đồng.

Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng, không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào

>>>Xem thêm: Hình thức vay mua máy móc thiết bị

 Mẫu hợp đồng cho thuê tài chính bao gồm những gì?


Quy định về hợp đồng cho thuê tài chính sẽ bao gồm các yếu tố cũng như điều khoản, quyền và nghĩa vụ của các bên, cụ thể như sau:

 • Thông tin của bên thuê và bên cho thuê.
 • Thông tin về tài sản cho thuê tài chính, mục đích, địa điểm sử dụng.
 • Thông tin của nhà cung ứng tài sản cho thuê tài chính.
 • Phương thức mua sắm và cung ứng tài sản cho thuê tài chính.
 • Tổng số tiền mà bên thuê cần để đầu tư vào tài sản thuê tài chính (tương ứng với giá mua đã thỏa thuận với nhà cung cấp). Các khoản tiền thuê, tiền trả trước, tiền ký cược cũng được ghi rõ trong hợp đồng thuê tài chính.
 • Thời hạn thuê, kỳ hạn trả tiền thuê tài sản cho thuê tài chính (thông thường là từ 13 tháng đến tối đa 84 tháng).
 • Điều khoản thanh toán tiền thuê.
 • Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Một số điều khoản khác theo thỏa thuận giữa hai bên. 

mau-hop-dong-chuan-se-bao-gom-cac-dieu-khoan-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Mẫu hợp đồng chuẩn và đúng quy định của pháp luật sẽ bao gồm các yếu tố cũng như điều khoản, quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài ra, còn một số điều khoản khác được ghi rõ trong mẫu hợp đồng thuê tài chính. Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp cho ACB Leasing qua hotline hoặc đến trụ sở để được tư vấn chi tiết về các điều khoản cũng như điều kiện cho thuê tài chính khi thực hiện hợp đồng. 

Trên đây là toàn bộ thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính từ giải thích, điều kiện đến các điều khoản cần thiết. Biết được các thông tin về hợp đồng khi đi thuê tài chính sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ và cân nhắc các điều khoản trước khi giao kết cho thuê tài chính. Doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ cho thuê tài chính, vui lòng liên hệ cho ACB Leasing qua hotline để được tư vấn chi tiết nhất!