Cấp tín dụng là gì? Các hình thức cấp tín dụng phổ biến hiện nay

Vấn đề cấp tín dụng là gì có thể hiểu đơn giản là hạn mức mà khách hàng có thể vay theo một số hình thức nhất định. Có nhiều hình thức cấp tín dụng trên thị trường tùy vào mục đích của khách hàng như: cấp tín dụng ngắn hạn, cấp hạn mức thấu chi, cho thuê tài chính,... Trong đó, loại hình cho thuê tài chính trở nên phổ biến, vì những lợi ích mà dịch vụ này mang lại cho khách hàng trong trung và dài hạn.

Quy định về hoạt động cấp tín dụng

Nhiều khách hàng tìm đến các dịch vụ cho vay tín chấp và thế chấp của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính mà chưa thực sự hiểu được bản chất của quy định hoạt động cấp tín dụng. Điều này rất nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro cho cả ngân hàng và cá nhân người đi vay.

Trong phần này, ACB Leasing sẽ giải đáp thắc mắc về cấp tín dụng là gì và tổ chức tín dụng là gì.

Tổ chức tín dụng là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động của ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Giới hạn cấp tín dụng là gì?

Giới hạn cấp tín dụng cũng được quy định rõ trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010, cụ thể như sau:

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không vượt quá 15% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Nói chung, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại đồng thời tổng mức dư nợ của một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại.

Khái niệm giới hạn cấp tín dụng

Khái niệm giới hạn cấp tín dụng

Cấp tín dụng là gì?

Dựa trên khoản 14 Điều số 4 của Luận Các tổ chức tín dụng 2010, định nghĩa về cấp tín dụng được hiểu như sau:

"Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác."

cap-tin-dung-la-mot-thuat-ngu-tai-chinh

Cấp tín dụng là một thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay

Những hoạt động cấp tín dụng

 • Cho vay: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
 • Chiết khấu: Là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá trị khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
 • Tái chiết khấu: Là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.
 • Bảo lãnh ngân hàng: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.
 • Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế: Là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Cho thuê tài chính: Theo Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng trung hạn, dài hạn dựa trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.
 • Ngoài ra còn một số hoạt động khác được áp dụng tùy trường hợp theo quy định của pháp luật.

Các hình thức cấp tín dụng hiện nay

Nền kinh tế thị trường phát triển kéo theo nhu cầu sử dụng vốn tái thiết hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều. Vì thế, các tổ chức tín dụng ra đời và đa dạng hóa sản phẩm vay vốn cho từng hình thức khác nhau.

1. Cấp tín dụng ngắn hạn theo món

Cấp hạn mức ngắn hạn theo món giúp doanh nghiệp có thể nhận một hạn mức tín dụng định kỳ lên đến 12 tháng. Tuy nhiên, khách hàng cần được duyệt khoản vay dựa trên tình hình hoạt động tài chính, tài sản có thể thế chấp, mục đích sử dụng vốn hoặc phương án kinh doanh rõ ràng.

 

han-muc-thau-chi-cho-phep-chi-tieu-vuot-muc

Hạn mức tín dụng định kỳ lên đến 12 tháng

2. Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn là những khoản vay nhỏ không giới hạn số lần rút vốn trong khoảng một năm. Tuy nhiên, tổng các khoản vay có giá trị không được vượt quá hạn mức tín dụng được cấp. Khi sắp hết thời gian cấp hạn mức, khách hàng cần thanh toán khoản vay để nhận một hạn mức vay mới.

3. Cấp hạn mức thấu chi

Cấp hạn mức thấu chi cho phép doanh nghiệp được chi tiêu vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp để đáp ứng các nhu cầu của hoạt động kinh doanh. Hạn mức thấu chi phụ thuộc vào độ uy tín của khách hàng đối với đơn vị cấp tín dụng. 

 

-muc-tin-dung-dinh-ky-len-den-12-thang

Hạn mức thấu chi cho phép chi tiêu vượt mức

4. Cấp tín dụng để đầu tư cho dự án mới

Cấp tín dụng đầu tư cho vay dự án mới là một loại hình tín dụng trong dài hạn. Doanh nghiệp sử dụng khoản vay này để đầu tư và phát triển cho các dự án nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận được tư vấn, hỗ trợ thẩm định và lập phương án tài chính cũng như dòng tiền cho tương lai. Một số lĩnh vực thường được đầu tư và có khả năng sinh lời như:

 • Phương tiện vận tải: container, máy bay, xe khách,...
 • Hợp vốn cho vay với ngân hàng theo các điều kiện tín dụng cụ thể.

5. Cấp tín dụng cho dự án đã đầu tư

Để được cấp tín dụng cho các dự án đã đầu tư, khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, cải tạo hay nâng cấp hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ được ngân hàng hỗ trợ cấp tín dụng dài hạn. Ngoài ra, để đảm bảo doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, ngân hàng có thể cho tư vấn giá trị dự án để doanh nghiệp tham khảo.
 • Doanh nghiệp cần vay vốn để tái cấu trúc khoản vay cũ tại tổ chức tín dụng khác.

6. Cấp tín dụng bằng hình thức cho thuê tài sản

Ngoài các hình thức cấp tín dụng kể trên, khách hàng có thể nhận được hạn mức tín dụng thông qua hình thức cho thuê tài chính. Thị trường tín dụng thuê mua đang dần trở nên phổ biến và được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc ngân hàng. Công ty cho thuê tài chính sẽ mua máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải, cho các doanh nghiệp thuê lại và thanh toán tiền thuê sau đó.

 

cho-thue-tai-chinh-dang-la-xu-the

Cho thuê tài chính đang là xu thế

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng

Theo Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

 • Tham gia bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi suất của các khoản tiền gửi.
 • Từ chối việc kiểm tra, trích chuyển tiền gửi cho khách hàng, phong tỏa, cầm giữ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
 • Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng.
 • Công bố thời gian giao dịch chính thức và không được tự ý giao dịch vào thời gian đã công bố.

Cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản. 
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho ngân hàng nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bảo mật thông tin của tổ chức tín dụng

 • Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài sản gửi, tiền gửi, tài khoản, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

Cho thuê tài chính - Giải pháp cấp tín dụng trung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp

Cho thuê tài chính là một cách tài trợ trung và dài hạn tốt mà khách hàng có thể cân nhắc. Khách hàng của dịch vụ cho thuê tài chính chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh) đang mong muốn mở rộng sản xuất. Sở dĩ có thể nhận định như vậy là vì những ưu điểm sau:

 • Cho thuê tài chính giúp khách hàng có thể bổ sung nguồn vốn cho hoạt động mua máy móc, trang thiết bị để sản xuất và tạo lợi nhuận.
 • Phù hợp với những kế hoạch trung và dài hạn.
 • Thuê tài chính không đòi hỏi khách hàng phải thế chấp tài sản.
 • Khách hàng có quyền sử dụng đối với tài sản cho thuê tài chính. Sau khi hợp đồng kết thúc, khách hàng được chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản đó.
 • Công ty cho thuê tài chính có mạng lưới nhà cung cấp rộng, uy tín và đội ngũ chuyên gia có trình độ về kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ khách hàng chọn lựa thiết bị, máy móc.

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing

Hiện nay, ACB Leasing đang cung cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính đối với tài sản động sản.

Mặc dù có 100% vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu nhưng ACB Leasing được xếp vào danh sách các tổ chức phi ngân hàng. Quý khách lựa chọn dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing vì:

 • Liên kết với 347 chi nhánh trực thuộc ngân hàng ACB nhằm tối đa hóa khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc. 
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao đúng với mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. 

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing hay các tổ chức cho thuê ngoài đều mang lại nhiều giá trị cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc chủ động nguồn vốn của mình.

Tuy nhiên, có những điểm khác biệt khi khách hàng lựa chọn dịch vụ thuê tài chính tại ACB Leasing bao gồm:

 • Không cần tài sản thế chấp: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần nguồn vốn nhưng không có tài sản thế chấp, thì dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing là một giải pháp tối ưu.
 • Yêu cầu đầu tư tiền mặt ban đầu ít hơn: ACB Leasing có nhiều chương trình và cấu trúc linh hoạt trong số tiền tài trợ tối đa đối với sản phẩm xe lên đến 90% và 85% giá trình định giá đối với thiết bị - máy móc.
 • Thời gian vay dài: Tại ACB Leasing, thời gian tài trợ có thể lên đến tối đa 84 tháng, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn cho các mục đích cần thiết.
 • Quy trình hỗ trợ cho thuê tài chính nhanh: Tại ACB Leasing quy trình đơn giản và nhanh chóng giúp khách hàng chủ động trong việc sắp xếp thời gian. 

>>> Tìm hiểu hồ sơ cho thuê tài chính của ACB Leasing.

Cấp tín dụng là gì? Cấp tín dụng là một trong những thỏa thuận tài chính thường được các doanh nghiệp sử dụng nhằm xoay vòng vốn trong hoạt động kinh doanh. Một trong những loại hình phổ biến của cấp tín dụng là hoạt động cho thuê tài chính. Đây là hình thức được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn để bổ sung vốn lưu động trong trung và dài hạn. ACB Leasing tự hào là công ty cho thuê tài chính uy tín, có thể giúp khách hàng mở rộng hoạt động sản xuất với mức tài trợ tốt nhất. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về các dịch vụ thuê mua phù hợp!