Đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế

ACBL luôn chú trọng và thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nhằm cấp tín dụng trung, dài hạn đối với Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải. Trong thời gian sắp tới ACBL vẫn sẽ tiếp tục thực hiện:

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về cho thuê tài chính, giúp doanh nghiệp hiểu rõ về ưu điểm của cho thuê tài chính so với các hình thức vay vốn khác.

+ Phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho thuê tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn trung và dài hạn một cách thuận lợi, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

+ Đóng góp ý kiến và cùng với Hiệp hội Cho thuê tài chính hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ cho hoạt động Cho thuê tài chính.


trích nguồn : https://vitv.vn/tin-video/11-09-2023/day-manh-hoat-dong-cho-thue-tai-chinh-tai-viet-nam/309512