Chi nhánh tại Hà Nội

Phòng kinh doanh

Nguyễn Duy Tú
Nguyễn Duy Tú

Giám Đốc Chi Nhánh

SĐT: 024 3628 5877

Mail: tund01@acb.com.vn

Đỗ Thị Hoa
Đỗ Thị Hoa

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng

SĐT: 0902 174 449

Mail: hoadt@acb.com.vn