Khách hàng cá nhân

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
 01  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính và người hôn phối
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Hợp đồng lao động và sao kê lương/ thu nhập
 02 Các giấy tờ chứng minh thu nhập và sở hữu tài sản khác (nếu có)
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản(Hợp đồng, báo giá)

 

Tin tức khác

Hồ sơ - Biểu mẫu