Quy trình cho thuê tài chính

Bước 1: Bên thuê lựa chọn tài sản từ nhà cung cấp

Bước 2: Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3: Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận cho thuê.

Bước 4: Thanh toán và nhận bàn giao tài sản.

Bước 5: Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6: Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

Tin tức khác