Hợp tác với nhà cung cấp

Đô Thành Auto

Đô Thành Auto

Rita Võ Auto

Rita Võ Auto

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Rita Võ Auto ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 90% (giá trị định giá) 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ