Thuê Tài Chính - KHCN

QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH


Bước 1:

Bên thuê lựa chọn tài sản từ nhà cung cấp.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận cho thuê.

Bước 4:

Thanh toán và nhận bàn giao tài sản.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ  
 01  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính  Công chứng
 02  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của người hôn phối.  Công chứng
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH  
 01  Sao kê lương 2 năm gần  nhất  Có dấu của nơi làm việc
 02  Hợp đồng lao động  Có dấu của nơi làm việc
 03  Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản  Photo
 04  Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác  Photo
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN  
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản. (báo giá xe)  Photo
 D  BIỂU MẪU  
 01  Giấy đề nghị thuê tài chính kiêm phương án sản xuất kinh doanh - KHDN  Tải về

 

Bán Và Thuê Lại - KHCN

QUY TRÌNH BÁN VÀ THUÊ LẠI
 

 

 

Bước 1:

Bên thuê lựa chọn tài sản để ACB Leasing mua và cho thuê lại.

Bước 2:

Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.

Bước 3:

Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản và các giấy tờ khác có liên quan sau khi có thông báo chấp thuận.

Bước 4:

Bàn giao tài sản.

Bước 5:

Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.

Bước 6:

Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ  
 01  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính  Công chứng
 02  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của người hôn phối.  Công chứng
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH  
 01  Sao kê lương 2 năm gần  nhất  Có dấu của nơi làm việc
 02  Hợp đồng lao động  Có dấu của nơi làm việc
 03  Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản  Photo
 04  Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác  Photo
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN  
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản. (báo giá xe)  Photo
 D  BIỂU MẪU  
 01  Giấy đề nghị thuê tài chính kiêm phương án sản xuất kinh doanh - KHDN  Tải về