Hội thảo kinh doanh về chiến lược phát triển của ACB Leasing trong năm 2020

Ngày 07/12/2019 tại Khu du lịch BCR, Q.9, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu (ACB Leasing) đã tổ chức buổi Hội thảo kinh doanh về hoạt động cho thuê tài chính của ACB Leasing trong năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2020. 
Đây là một trong những chương trình Hội thảo có tính chất thường niên, liên tục của ACB Leasing. Hội thảo lần này ngoài công bố các kết quả ACB Leasing đã đạt được trong năm 2019 bên cạnh đó còn có tập trung thảo luận, bàn bạc nhiều chủ đề liên quan đến định hướng phát triển kinh doanh của Công ty năm 2020. Các vấn đề trong buổi hội thảo được các thành viên ACB Leasing trao đổi sôi nổi, nhiều ý kiến sáng tạo đã được nêu ra trong Hội thảo, nhiều vấn đề vướng mắc cũng được tháo gỡ.
 Kết thúc buổi hội thảo, TGĐ ACB Leasing đã có một số kết luận :
    - Năm 2020, đề nghị các Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận và nhân viên ACB Leasing  tập trung đúng định hướng phát triển kinh doanh, bám sát các ngành mục tiêu, triển khai hành động quyết liệt, tìm cách làm sáng tạo để đạt hiệu quả tốt hơn.
    - Các nhân viên không ngừng tự nâng cao khả năng chuyên môn, các kỹ năng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của công ty trong năm 2020.

 

Sau buổi Hội thảo ban TGĐ và toàn thể nhân viên ACB Leasing đã cùng tham gia tiệc liên hoan và các trò chơi tập thể nhằm thể hiện tinh thần thi đua và gắn kết.