Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV

Ngày 12/4/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 – 2022).Chủ tọa điều hành Đại hội

Hoạt động công ty cho thuê tài chính (CTTC) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của công ty cho thuê tài chính và các Thông tư quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Thông tin tại Đại hội về kết quả công tác nhiệm kỳ III (2014-2018), cho thấy hoạt động chủ yếu của các công ty vẫn là cho thuê tài chính, các hoạt động khác như cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê, cho thuê vận hành.., còn rất hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc thu hồi nợ khó khăn vì công ty CTTC không phải là ngân hàng thương mại nên không kiểm soát được dòng tiền và tài khoản thanh toán của bên thuê.

Theo quy định, công ty CTTC được nhận tiền gửi của tổ chức và phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức. Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện được vì nhiều nguyên nhân, như xã hội và công chúng chưa am hiểu nhiều về dịch vụ CTTC bởi sự thông tin, quảng bá chưa sâu rộng… Do vậy, nguồn vốn chủ yếu của các công ty CTTC là do ngân hàng mẹ cấp theo quy định của NHNN.

Với sự nỗ lực, các công ty CTTC hội viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu. Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản đạt 11.167.617 triệu đồng; Vốn điều lệ 2.995.627 triệu đồng; Dư nợ đạt 9.630.788 triệu đồng; Lãi trước thuế là 312.434 triệu đồng.

Đại hội lần này sẽ bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội, sau đó Ban chấp hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/hiep-hoi-cho-thue-tai-chinh-viet-nam-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-iv-86817.html