ĐIỂM TIN ĐÀO TẠO NỘI BỘ ACB LEASING THÁNG 05/2020

Nằm trong kế hoạch đào tạo năm 2020, trong tháng 05 ACB Leasing đã tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng trong ngành Cho thuê tài chính” cho nhân viên Kinh doanh/Quan hệ đối tác từ tân tuyển cho đến lâu năm và do đích thân Tổng Giám Đốc ACB Leasing giảng dạy với nhiều chuyên đề thiết thực bổ ích. Thông qua các hoạt động trao đổi ý kiến, làm việc nhóm, những kiến thức về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ đều được trình bày sáng tỏ giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Một số nội dung tiêu biểu trong đó như:
1. Phát triển khách hàng trong thời đại 4.0
2. Kiến tạo giải pháp kinh doanh
3. Thắt chặt các mối quan hệ trong kinh doanh với Nhà cung cấp và Khách hàng thuê.
4. Tín dụng và Giá cả
5. Đạo đức trong kinh doanh.
6. Quản lý thời gian.
7. Đầu tư và phát triển bản thân.
 

Một số hình ảnh về buổi đào tạo

 TỔNG GIÁM ĐỐC ACB LEASING ÔNG TRẦN VĂN TÂM