Thiết bị xây dựng Vitrack

ACB Leasing chính thức ký kết chiến lược hợp tác cùng với nhà cung cấp máy móc thiết bị xây dựng Vitrac


Đối với tất cả các máy móc thiết bị hiện đang kinh doanh tại Vitrac: Khi khách hàng có được sự đảm bảo và cam kết mua lại từ đối tác Vitrac sẽ nhận được thêm ưu đãi tăng tỉ lệ tài trợ tài sản thuê thêm 5%

- Tỷ lệ tài trợ cao lên đến 85% và thời hạn cho thuê dài hạn
- Lãi suất cạnh tranh
- Được sở hữu tài sản ngay khi kết thúc thời hạn thuê
- Được hưởng ưu đãi khi vay vốn lưu động và các dịch vụ tài chính khác của ACB.

Chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng của Vitrac
 

Tin tức khác