Khi được hỗ trợ về tài chính, khách hàng của nhà cung cấp sẽ có nhiều cơ hội để nâng cấp, mua mới tài sản hoặc thay thế những tài sản cũ


 Từ đó tăng doanh số bán hàng và số lượng khách hàng của nhà cung cấp, 

 

ACB Leasing chủ động tiếp cận khách hàng có nhu cầu về máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phù hợp với sản phẩm của nhà cung cấp.


 Từ đó góp phần tăng doanh số bán hàng cho đối tác.

 
 
Lợi ích dành cho nhà cung cấp