Thiết bị xây dựng Vitrack

ACB Leasing chính thức ký kết chiến lược hợp tác cùng với nhà cung cấp máy móc thiết bị xây dựng Vitrac


Đối với tất cả các máy móc thiết bị hiện đang kinh doanh tại Vitrac: Khi khách hàng có được sự đảm bảo và cam kết mua lại từ đối tác Vitrac sẽ nhận được thêm ưu đãi tăng tỉ lệ tài trợ tài sản thuê thêm 5%

 

Tin tức khác