Thiết bị xây dựng vitrac

ACB Leasing chính thức ký kết chiến lược hợp tác cùng với nhà cung cấp máy móc thiết bị xây dựng Vitrac


Đối với tất cả các máy móc thiết bị hiện đang kinh doanh tại Vitrac: Khi khách hàng có được sự đảm bảo và cam kết mua lại từ đối tác Vitrac sẽ nhận được thêm ưu đãi tăng tỉ lệ tài trợ tài sản thuê thêm 5%

- Tỷ lệ tài trợ cao lên đến 85% và thời hạn cho thuê dài hạn
- Lãi suất cạnh tranh
- Được sở hữu tài sản ngay khi kết thúc thời hạn thuê
- Được hưởng ưu đãi khi vay vốn lưu động và các dịch vụ tài chính khác của ACB.

Chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng của Vitrac
 
Thiết bị xây dựng Vitrack

Hồ sơ - Biểu mẫu

  • Khách hàng doanh nghiệp

  • Khách hàng cá nhân

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
 01  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty
 02  Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 03  Hồ sơ khác (nếu cần)
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; Tờ khai VAT 2 năm gần nhất (Theo qđ hiện hành acbl)
 02  Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi phí đầu vào)
 03  Sao kê tài khoản tại các ngân hàng 2 năm gần nhất (Điều chỉnh từ thu 3 năm thành 2 năm)
 04  Hồ sơ khác (nếu cần)
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ về tài sản thuê tài chính (Hợp đồng, báo giá)

 

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ
 01  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính và người hôn phối
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH
 01  Sao kê lương 2 năm gần  nhất
 02  Hợp đồng lao động
 03  Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản (nếu có)
 04  Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác (nếu có)
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản(Hợp đồng, báo giá)

 

acb leasing sẵn sàng hỗ trợ bạn

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.