Thiết bị xây dựng vitrac

ACB Leasing chính thức ký kết chiến lược hợp tác cùng với nhà cung cấp máy móc thiết bị xây dựng Vitrac


Đối với tất cả các máy móc thiết bị hiện đang kinh doanh tại Vitrac: Khi khách hàng có được sự đảm bảo và cam kết mua lại từ đối tác Vitrac sẽ nhận được thêm ưu đãi tăng tỉ lệ tài trợ tài sản thuê thêm 5%

- Tỷ lệ tài trợ cao lên đến 85% và thời hạn cho thuê dài hạn
- Lãi suất cạnh tranh
- Được sở hữu tài sản ngay khi kết thúc thời hạn thuê
- Được hưởng ưu đãi khi vay vốn lưu động và các dịch vụ tài chính khác của ACB.

Chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng của Vitrac
 
Thiết bị xây dựng Vitrack

Hồ sơ - Biểu mẫu

  • Khách hàng doanh nghiệp

  • Khách hàng cá nhân

A

HỒ SƠ PHÁP LÝ

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

01

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X02

Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

X03

Điều lệ công ty


X


04

Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng


X


B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH
01

Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...)X

02

Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào)X

03

Sao kê giao dịch thu tiền tại các ngân hàng 3 năm gần nhấtX

04

Tài khoản chi tiết tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chính
+ Phải thu khách hàng
+ Phải trả người bán
+ Hàng tồn kho
+ Vay ngắn hạn/trung dài hạnX

05

Tờ khai VAT 3 năm gần nhấtX

06

Danh mục tài sản cố định ( nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại) tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chínhX

07

Kế hoạch kinh doanh năm sắp tớiX

C

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH
01

Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)
D

BIỂU MẪU

TẢI VỀ

01

Giấy đề nghị thuê tài chính kiêm phương án sản xuất kinh doanh - KHDNTải về


A

HỒ SƠ PHÁP LÝ

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

01

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X02

Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

X03

Điều lệ công ty


X


04

Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng


X


B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH
01

Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...)X

02

Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào)X

03

Sao kê giao dịch thu tiền tại các ngân hàng 3 năm gần nhấtX

04

Tài khoản chi tiết tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chính
+ Phải thu khách hàng
+ Phải trả người bán
+ Hàng tồn kho
+ Vay ngắn hạn/trung dài hạnX

05

Tờ khai VAT 3 năm gần nhấtX

06

Danh mục tài sản cố định ( nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại) tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chínhX

07

Kế hoạch kinh doanh năm sắp tớiX

C

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH
01

Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)
D

BIỂU MẪU

TẢI VỀ

01

Giấy đề nghị thuê tài chính kiêm phương án sản xuất kinh doanh - KHDNTải về


acb leasing sẵn sàng hỗ trợ bạn

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.