Hợp tác với nhà cung cấp

Thiết bị xây dựng vitrac

Thiết bị xây dựng vitrac

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Vitrac ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 85%

Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ