Hợp tác với nhà cung cấp

Công ty TNHH TM Hoa Lợi

Công ty TNHH TM Hoa Lợi

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Hoa Lợi ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 95% (giá trị định giá) 

Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

Các ưu đãi từ nhà cung cấp: được chiết khấu giá bán (giảm trực tiếp 20 Triệu VNĐ) và các chính sách bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc

 

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Rita Võ Auto

Rita Võ Auto

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Rita Võ Auto ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 95% (giá trị định giá) 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Đô Thành Auto

Đô Thành Auto

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Đô Thành Auto các dòng xe SCANIA A50, GALAXY DHB8S ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Tỷ lệ tài trợ tối đa: lên đến 90% (giá trị định giá) 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

Các chính sách bảo hành bảo dưỡng chính hãng tại các trung tâm của DOTHANH AUTO trên toàn quốc.

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Đô Thành Auto

Đô Thành Auto

Rita Võ Auto

Rita Võ Auto

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Rita Võ Auto ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 90% (giá trị định giá) 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Thiết bị xây dựng vitrac

Thiết bị xây dựng vitrac

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Vitrac ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 85%

Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Thiết bị công nghiệp Weldcom

Thiết bị công nghiệp Weldcom

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Weldcom ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 85% 

Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ