Khái niệm

Hình thức cấp tín dụng trung dài hạn thông qua việc khách hàng bán máy móc thiết bị/ phương tiện vận chuyển đang sử dụng cho ACBL và thuê lại chính tài sản đó.

Quý khách hàng sẽ được nhận lại tiền bán máy móc thiết bị/ phương tiện vận chuyển để bổ sung vốn lưu động. 

Quý khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê định kỳ bao gồm gốc và lãi theo dư nợ giảm dần. Đến hết thời hạn thuê, khách hàng sẽ được chuyển quyền sở hữu tài sản.

 


Tin tức khác