Bán và thuê lại

Khái niệm

 - Hình thức cấp tín dụng trung, dài hạn cho khách hàng có Phương tiện vận tải/ Máy móc thiết bị đang hoạt động, bán lại cho ACB Leasing và thuê lại chính tài sản đó để sử dụng.

 - Đây là giải pháp tài chính phù hợp khi khách hàng:

  • Đã sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư mua tài sản, nay thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh.
  • Cơ cấu nguồn vốn mất cân đối do đã sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản cố định.

 

 
Khái niệm

Lợi ích của sản phẩm "Bán và Thuê lại"

Lợi ích của sản phẩm "Bán và Thuê lại"
 - Tỷ lệ tài trợ cao.

 - Không phải chứng minh mục đích sử dụng vốn.

 - Lịch thanh toán linh hoạt.

 - Thu hồi lại nguồn vốn tự có đã đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải  để sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, mục đích khác.

 

Các bước để khách hàng sử dụng sản phẩm bán và thuê lại

Các bước để khách hàng sử dụng sản phẩm bán và thuê lại
Bước 1: Bên thuê lựa chon tài sản để ACB Leasing mua và cho thuê lại.
Bước 2: Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.
Bước 3: Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản, sau khi có thông
báo chấp thuận. 
Bước 4: Bàn giao tài sản.
Bước 5: Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi. 
Bước 6: Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính. 
 

Hồ sơ - Biểu mẫu

  • Khách hàng doanh nghiệp

  • Khách hàng cá nhân

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

01 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X02  Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

X03  Điều lệ công ty


X


04  Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng


X


B

HỒ SƠ TÀI CHÍNH
01   Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...) X

02   Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn về bán hàng (doanh thu) và mua hàng (chi
phí đầu vào) X

03   Sao kê giao dịch thu tiền tại các ngân hàng 3 năm gần nhất X

04  Tài khoản chi tiết tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chính
+ Phải thu khách hàng
+ Phải trả người bán
+ Hàng tồn kho
+ Vay ngắn hạn/trung dài hạnX

05 Tờ khai VAT 3 năm gần nhấtX

06 Danh mục tài sản cố định ( nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao trong năm, giá trị còn lại) tại thời điểm gần nhất trên Báo cáo tài chínhX

07
 Kế hoạch kinh doanh năm sắp tớiX

C

HỒ SƠ THUÊ TÀI CHÍNH
01   Hồ sơ về tài sản thuê tài chính ( Hợp đồng, báo giá)
D

BIỂU MẪU

 
01    Giấy đề nghị thuê tài chính và phương án thuê tài chính - KHDN 

Tải về

 

Công ty Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Á Châu, Tầng 9 ACB Tower, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Nhóm 1: Tài liệu bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

Nhóm 2: Tài liệu bản sao có xác nhận sao y bản chính của khách hàng.

Nhóm 3: Tài liệu bản sao

Mẫu ACB Leasing: Tài liệu bản chính.

 A  HỒ SƠ PHÁP LÝ  
 01  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của khách hàng thuê tài chính  Công chứng
 02  Giấy CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của người hôn phối.  Công chứng
 B  HỒ SƠ TÀI CHÍNH  
 01  Sao kê lương 2 năm gần  nhất  Có dấu của nơi làm việc
 02  Hợp đồng lao động  Có dấu của nơi làm việc
 03  Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển và bất động sản  Photo
 04  Các giấy tờ chứng minh thu nhập khác  Photo
 C  HỒ SƠ TÀI SẢN  
 01  Hồ sơ liên quan đến tài sản. (báo giá xe)  Photo
 D  BIỂU MẪU  
 01  Giấy đề nghị thuê tài chính kiêm phương án sản xuất kinh doanh - KHDN  Tải về

 

Công ty Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Á Châu, Tầng 9 ACB Tower, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mẫu ACB Leasing: Tài liệu bản chính.

acb leasing sẵn sàng hỗ trợ bạn

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.