1. Có phải mua bảo hiểm cho thiết bị thuê không? Ai thanh toán phí bảo hiểm?

Như mọi Cty CTTC khác, ACB Leasing cũng yêu cầu khách hàng thuê phải đóng bảo hiểm cho tài sản thuê trong suốt thời gian thuê. Trong trường hợp thỏa thuận, ACB Leasing sẽ tài trợ phí bảo hiểm cho khách hàng và tính vào dư nợ cho thuê.

2. Ai có quyền quyết định lựa chọn tài sản thuê tài chính?

Quý khách được chủ động, toàn quyền lựa chọn tài sản phù hợp với chiến lược kinh doanh như: bên cung ứng, giá cả, công nghệ, công suất, bảo hành...

 

3. Cách tính lãi suất thuê?

Lãi suất cho thuê được tính theo dư nợ giảm dần, thay đổi định kỳ hàng 03 tháng/lần và được điều chỉnh trong toàn bộ thời gian thuê thực tế.

4. Khi thuê tài chính, tài sản thuê có thuộc quyền sở hữu của tôi?

Trong suốt thời hạn thuê tài chính, tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của ACB Leasing, khách hàng chỉ có quyền sử dụng tài khoản thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê, ACB Leasing sẽ chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng thuê theo giá trị mua lại tượng trưng được quy định trong HĐ CTTC giữa ACB Leasing và khách hàng.

5. Thủ tục và thời gian thẩm định hồ sơ mất bao lâu

Trung bình trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 ngày làm việc, tuỳ thuộc vào bộ hồ sơ khách hàng cung cấp đầy đủ, dự án lớn, nhỏ…