Các bước để khách hàng sử dụng sản phẩm bán và thuê lại

Bước 1: Quý khách hàng lựa chon tài sản để bán cho ACB Leasing và thuê lại chính tài sản đó.
Bước 2: Cung cấp hồ sơ chứng từ theo đề nghị của ACB Leasing để thẩm định và phê duyệt.
Bước 3: Ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán tài sản, sau khi có thông báo chấp thuận. 
Bước 4: ACB Leasing giải ngân thanh toán và bản giao tài sản cho Quý khách hàng
Bước 5: Định kỳ thanh toán vốn gốc và lãi.
Bước 6: Thực hiện quyền mua lại tài sản khi tất toán hợp đồng thuê tài chính
 

Tin tức khác