ACB Leasing được giao chỉ tiêu tăng trường tín dụng thuộc nhóm I In
(Tp.HCM) Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACB Leasing) đã được Ngân hàng Nhà Nước chính thức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 ở mức 17% theo công văn số 72/NHNN-CSTT ngày 16/02/2012. Qua đó, ACB Leasing là một trong những tổ chức tín dụng được phân loại thuộc nhóm I theo Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Đây là nhóm có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất được xét trên tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động kinh doanh và khả năng tăng trưởng tín dụng cũng như năng lực quản trị của tổ chức tín dụng.
Năm 2011, ACB Leasing tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững. Cụ thể, tổng tài sản tăng gấp 1,95 lần so với năm 2010 và tỷ lệ nợ quá hạn vẫn ở mức 0%. Những kết quả đã đạt được là cơ sở vững chắc để ACB Leasing được phân hạng dành cho tổ chức tín dụng thuộc nhóm 1.