ACB Leasing tăng trưởng bền vững In

 

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH ACB (ACB LEASING) ĐÃ ĐƯỢC NHNN GIAO CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NĂM 2012 Ở MỨC 17% THEO CÔNG VĂN 72/NHNN-CSTT NGÀY 16-2. QUA ĐÓ, ACB LEASING LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG (TCTD) ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHÓM 1 THEO CHỈ THỤ 01 CỦA NHNN. ĐÂY LÀ NHÓM CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CAO NHẤT XÉT TRÊN TÍNH HIỆU QUẢ, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CŨNG NHƯ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA TCTD.

 

Xây dựng vững chắc

 

Được thành lập từ tháng 3-2007, ACB Leasing cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến cho thuê tài chính bao gồm cho thuê tài chính để đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển (leasing), mua và cho thuê lại để tái tài trợ tài sản cố định đã đầu tư (leaseback). Sau 4 năm hoạt động, ACB Leasing đã có những bước phát triển vững chắc, hoàn thành mục tiêu kinh doanh và duy trì an toàn hoạt động. Trong những năm qua ACB Leasing đã mạnh dạn đổi mới, tăng năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra ACB Leasing cũng triển khai đồng đều và đa dạng các loại sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư, hiện đại hóa công nghệ phục vụ quy mô ngày càng mở rộng của doanh nghiệp.

Cụ thể, ACB Leasing đã triển khai cho thuê tài chính bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa loại tiền tệ tín dụng, giảm chi phí lãi thuê. Đặc biệt, với lợi thế là thành viên của Tập đoàn ACB và cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của ACB về nguồn vốn, công nghệ, mạng lưới kênh phân phối phục vụ khách hàng đã giúp ACB Leasing có sự tăng trưởng hơn về quy mô và chất lượng hoạt động. Năm 2011 trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn và biến động nhưng ACB Leasing vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững, vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể, tổng tài sản tăng gấp 1,95 lần so với năm 2010 và tỷ lệ nợ quá hạn vẫn ở mức 0%.

 

Tiện ích thiết thực

 

Những kết quả đã đạt được là cơ sở vững chắc để ACB Leasing được phân hạng dành cho tổ chức tín dụng thuộc nhóm 1. Hiện nay ACB Leasing là 1 trong những công ty con hoạt động và kinh doanh hiệu quả nhất của Tập đoàn ACB. ACB Leasing luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo sự khác biệt từ việc hỗ trợ, tư vấn và tập trung phát triển sản phẩm với những tiện ích thiết thực. ACB Leasing đã triển khai sản phẩm tái tài trợ của việc mua và cho thuê tài chính (leaseback của leaseback), đa dạng hóa tài sản thuê mua, chú trọng các hệ thống dây chuyền sản xuất với công nghệ mới, an toàn và thân thiện với môi trường.

Theo lãnh đạo của ACB Leasing, năm 2012 ACB Leasing vẫn đặt tiêu chí kinh doanh an toàn và bền vững, trong đó chú trọng hợp tác với các nhà cung cấp, bên bán tài sản uy tín. Sự hợp tác này sẽ triển khai cung cấp tài sản trọn gói, vừa hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và lựa chọn mua tài sản với giá cả phù hợp. Khi công nghệ thay đổi, giá cả máy móc thiết bị phù hợp thì khách hàng có thể thay thế máy móc thiết bị sản xuất cũ bằng tài sản mới với năng suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh. Hơn nữa, thông qua các đối tác bán tài sản của ACB Leasing, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm bên mua để bán tài sản đang sử dụng nhằm thay thế bằng tài sản mới hiệu quả hơn hoặc cân đối lại quy mô tài sản hoạt động để xây dựng dòng tiền trả nợ một cách phù hợp hơn.

 

 

(Nguồn Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính)