Lợi ích cho thuê tài chính In

 

Lợi ích của cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn để đầu tư mới máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác.

Lợi ích

Không yêu cầu tài sản để thế chấp, cầm cố.

Thời hạn thuê trung, dài hạn giúp việc thanh toán thuận lợi

Tỷ lệ tài trợ cao.

Tài sản có thể khấu hao nhanh nên Quý khách sớm tích lũy, khai thác tài sản thuê.

Được tư vấn, chủ động lựa chọn tài sản và nhà cung cấp tốt nhất.

Nhanh chóng đổi mới công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh.

Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Lợi ích của mua và cho thuê lại

Giải pháp tài trợ vốn trung, dài hạn thông qua việc bán và thuê mua lại động sản đang sử dụng.

Đây là giải pháp phù hợp khi:

- Đã sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư mua tài sản, nay thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và/hoặc;

- Cơ cấu nguồn vốn mất cân đối do đã sử dụng nguồn ngắn hạn tài trợ tài sản cố định.

Lợi ích

Không làm gián đoạn việc vận hành tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáp ứng kịp thời việc thiếu hụt vốn lưu động.

Nhanh chóng tái cấu trúc hiệu quả nguồn vốn.

Tỷ lệ tài trợ cao.

Được giải ngân 1 lần hoặc từng lần bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo nhu cầu.

Không phải chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Thời hạn thuê trung, dài hạn và lịch thanh toán linh hoạt.