Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Câu hỏi thường gặp In
Q: Những loại tài sản nào có thể cho thuê tài chính?
A: Là các động sản bao gồm:
- Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất…
- Phương tiện vận chuyển đường bộ, đường không và đường thủy…
- Động sản khác.
Q: Điều kiện để thuê tài chính?
A: Là các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu thuê mua tài sản để thực hiện các dự án đầu tư hoặc tiêu dùng trong nước và có phương án sử dụng tài sản thuê khả thi.
Q: Thuê tài chính có yêu cầu Tài sản thế chấp cầm cố làm đảm bảo không?
A: Thông thường, thuê tài chính không yêu cầu có tài sản thế chấp, cầm cố.
Q: Cách tính lãi suất thuê?
A: Lãi suất cho thuê được tính theo dư nợ giảm dần, thay đổi định kỳ hàng 03 tháng/lần và được điều chỉnh trong toàn bộ thời gian thuê thực tế.
Q: Ai có quyền quyết định lựa chọn tài sản thuê tài chính?
A: Quý khách được chủ động, toàn quyền lựa chọn tài sản phù hợp với chiến lược kinh doanh như: bên cung ứng, giá cả, công nghệ, công suất, bảo hành...
Q: Khi thuê tài chính, tài sản thuê có thuộc quyền sở hữu của tôi?
A: Trong suốt thời hạn thuê tài chính, tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của ACB Leasing, khách hàng chỉ có quyền sử dụng tài khoản thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê, ACB Leasing sẽ chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng thuê theo giá trị mua lại tượng trưng được quy định trong HĐ CTTC giữa ACB Leasing và khách hàng.
Q: ACB Leasing có cho thuê tài chính bằng ngoại tệ?
A: Bên cạnh VND còn có USD, EUR...
Q: Thời hạn thuê tài chính?
A: Trung hoặc dài hạn (>12 tháng).
Q: Thủ tục và thời gian thẩm định hồ sơ bao lâu?
A: Trung bình trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày, tuỳ thuộc vào bộ hồ sơ khách hàng cung cấp đầy đủ; dự án lớn, nhỏ…
Q: Phạm vi hoạt động của ACB Leasing?
ACB Leasing phục vụ khách hàng tại tất cả các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.
Q: Kỳ hạn trả nợ có phải bắt buộc là hàng tháng khi mà doanh nghiệp chúng tôi sản xuất theo vụ mùa?
A: Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, chu kỳ ngân quỹ và khả năng trả nợ của khách hàng mà ACB Leasing sẽ áp dụng kỳ hạn trả nợ thích hợp. Có thể hàng tháng, hàng quý hoặc ân hạn trong những tháng đầu. Kỳ hạn trả nợ gốc có thể không theo tháng nhưng tiền lãi vẫn trả theo hàng tháng.
Q: Đối với khách hàng thuê xe, khi kết thúc thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu có phải đóng thuế trước bạ không?
A: Theo quy định của pháp luật hiện nay trong cho thuê tài chính, tất cả các phương tiện vận chuyển thông qua hình thức thuê tài chính chỉ đóng phí trước bạ lần đầu, khi kết thúc thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu từ bên Cho thuê sang bên Thuê không phải đóng phí trước bạ.
Q: Có phải mua bảo hiểm cho thiết bị thuê không? Ai thanh toán phí bảo hiểm?
A: Như mọi Cty CTTC khác, ACB Leasing cũng yêu cầu khách hàng thuê phải đóng bảo hiểm cho tài sản thuê trong suốt thời gian thuê. Trong trường hợp thỏa thuận, ACB Leasing sẽ tài trợ phí bảo hiểm cho khách hàng và tính vào dư nợ cho thuê.
Q: Tôi có thể tất toán sớm hợp đồng thuê tài chính không?
A: Hợp đồng CTTC là hợp đồng không hủy ngang. Trường hợp khách hàng có yêu cầu trả trước hạn, ACB Leasing sẽ xem xét và giải quyết căn cứ vào đề nghị của khách hàng.
Q: Nếu tài sản đột nhiên bị mất, hư một phần hoặc hư hoàn toàn, tôi phải làm gì?
A: Trong trường hợp này, khách hàng phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản gửi tới ACB Leasing và hợp tác cùng ACB Leasing giải quyết. Về nguyên tắc, khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn tòan về mọi rủi ro của tài sản (Theo điều 26 NĐ16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001).
Q: Tôi có thể dùng tài sản thuê tài chính để cho người khác thuê lại?
A: Khách hàng thuê tài chính không được phép dùng tài sản thuê để cho bên thứ ba thuê lại.
Q: Tôi có thể di chuyển tài sản thuê đên một địa điểm khác không quy định trong hợp đồng không?
A: Khách hàng có thể di chuyển tài sản thuê đến địa điểm khác chỉ khi có sự đồng ý của ACB Leasing bằng văn bản.