Mạng lưới hoạt động

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 131 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, Tp. HCM.
Điện thoại: 08.6290 5966 – Fax: 08.6290 5960

Chi nhánh tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.3628 5877 – Fax: 04.3628 5870